ccna90

جلسه پنجم: تنظیمات RAID از طریق Intelligent Provisioning

در این جلسه با RAID سخت افزاری آشنا میشویم و از طریق Intelligent Provisioning آن تنظیمات را انجام میدهیم.

 

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید

کپی رایت آکادمی ITperfection.