ccna90

خدایا جهان پادشاهی تو راست        ز ما خدمت آید خدایی تو راست

 

سلام دوستان عزیزم، امیدوارم هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید.

سید علی حسنی مدرس دوره های مایکروسافت و سیسکو هستم با بیش از 15 سال سابقه تدریس دوره های آیتی. تمام تلاش خودم را کردم و از تیمی بسیار خوب متشکل از مهندسین ابوالفضل توحدی و علی پاشایی بهره بردم تا دوره ای کامل و جامع، بر اساس جدید ترین اطلاعات آیتی برای شما عزیزان فراهم آورم. قبل از هر چیز از دوستان عزیز و هم تیمی های خوبم کمال تشکر را دارم.

این دوره متشکل از بخشهای مختلفی میباشد. درس ها ، نکته ها ، کارگاههای آموزشی. توصیه میشود فیلم درسها را به ترتیب نگاه کنید و از متون درسها نهایت بهره را ببرید. تمام مطالب ذکر شده در متن درسها به صورت عملی نمایش داده میشود (یا در همان درس یا در کارگاههای آموزشی دوره).

برای شما عزیزان آرزوی موفقیت داریم و همراهتان خواهیم بود با جلسات آنلاین، وبینار ها و جلسات پرسش و پاسخ این دوره.

جهت مشاهده سرفصل دروس، اینجا را کلیک کنید

برنامه درسی دوره

بخش اول: آشنایی با سرور 2016 و ویرایش های مختلف آن
درس اول: Windows Server2016رایگان 01:00:00
درس دوم : نصب رول های ویندوز سرور Core edition 2016رایگان 01:25:00
بخش دوم: آشنایی با اکتیو دایرکتوری و نصب آن، آشنایی با کنسولهای مدیریتی اکتیو دایرکتوری
درس سوم: مفاهیم مهم و کاربردی سرور 2016رایگان 00:50:00
درس چهارم: تفاوت Domain و Workgroup 01:00:00
درس پنجم: مفاهیم اکتیودایرکتوری 01:40:00
نکته ها#1 : ساختار فیزیکی و منطقی اکتیو دایرکتوری – Active Directory Physical and Logical structure 01:00:00
کارگاه آموزشی 1: نصب اکتیو دایرکتوری و متصل کردن کلاینت ها به دامین – آشنایی با DNS 02:00:00
درس ششم: Domain Functional Level و Forest Functional Level 00:00:00
درس هفتم: نکته های ایجاد اولین دامین در اولین فارست 00:00:00
درس هشتم: Active Directory users and computers – بخش نخسترایگان 03:20:00
کارگاه آموزشی 2: تفاوت OU و Group 01:00:00
نکته ها: مدیریت User Account ها از طریق Powershell 00:00:00
درس نهم: Active Directory users and computers – بخش دوم 01:00:00
درس دهم: Active Directory users and computers – بخش سوم 00:00:00
درس یازدهم: پیکربندی Additional DC – بخش نخست 02:00:00
بخش سوم: مفاهیم پیشرفته اکتیو دایرکتوری
درس دوازدهم: پیکربندی Additional DC – بخش دوم 01:40:00
درس سیزدهم: ایجاد Child Domain و Tree Domain 00:00:00
درس چهاردهم: سایر عملیات Domain Controller ها 00:00:00
درس پانزدهم: Global Catalog Server 00:00:00
درس شانزدهم: FSMO Roles 00:00:00
درس سوم: نصب اکتیودایرکتوری بر روی Windows Core 00:00:00
بخش چهارم: سیستم های Name Resolution
درس هفدهم: مکانیزمهای Name Resolution 01:40:00
درس هجدهم: نصب DNS 00:15:00
درس نوزدهم: پیکربندی و مدیریت Zone ها – بخش نخست 00:35:00
درس بیستم: پیکربندی و مدیریت Zone ها – بخش دوم 00:50:00
درس بیست و یکم: پیکربندی و مدیریت Zone ها – بخش سوم 00:35:00
درس بیست و دوم: پیکربندی و مدیریت Zone ها – بخش چهارم 00:00:00
درس بیست و سوم: پیکربندی و مدیریت Zone ها – بخش پنجم 00:00:00
درس بیست و چهارم: پیکربندی و مدیریت Zone ها- بخش ششم 00:20:00
درس بیست و پنجم: ایجاد و مدیریت رکوردهای DNS- بخش نخست 00:23:00
درس بیست و ششم: ایجاد و مدیریت رکوردهای DNS- بخش دوم 00:00:00
درس بیست و هفتم: پیکربندی تنظیمات پایه ای DNS 00:00:00
درس بیست و هشتم: پیکربندی DNSSEC- بخش نخست 00:00:00
درس بیست و نهم: پیکربندی DNSSEC- بخش دوم 00:00:00
درس سی ام: پیکربندی تنظیمات پیشرفته DNS –بخش نخست 00:00:00
درس سی و یکم: پیکربندی تنظیمات پیشرفته DNS – بخش دوم 00:00:00
درس سی و دوم: پیکربندی تنظیمات پیشرفته DNS – بخش سوم 00:00:00
بخش پنجم: مفاهیم و تنظیمات DHCP
درس سی و سوم : نصب سرویس DHCP 00:20:00
درس سی و چهارم : ایجاد Scope 00:30:00
درس سی و پنجم : Reservation و انواع اسکوپ 00:59:00
درس سی و ششم : تنظیمات اسکوپ 01:10:00
بخش ششم: تنظیمات پیشرفته DHCP
درس سی و هفتم : DHCP Relay Agent 00:25:00
درس سی و هشتم : کلاس ها در DHCP 00:25:00
درس سی و نهم : DHCP Policy 00:30:00
درس چهل ام : مدیریت Vendor Class ها در DHCP Options 00:00:00
درس چهل و یکم : معرفی و تنظیم Split Scope 00:35:00
درس چهل و دوم : DHCP Failover 00:45:00
بخش هفتم Group Policy
درس چهل و سوم : تعریف GPO 00:40:00
درس چهل و چهارم : Multiple Local GPO 00:30:00
درس چهل و پنجم : ساختار GPOs 00:00:00
درس چهل و ششم : مدهای Computer Configuration و User Configurationرایگان 00:40:00
درس چهل و هفتم : AppLocker 00:40:00
درس چهل و هشتم : ایجاد GPO 00:00:00
درس چهل و نهم : ترتیب و اولویت اعمال GPO ها 00:40:00
درس پنجاهم : Starter GPOs 00:00:00
درس پنجاه و یکم : تنظیمات مربوط به GPO 00:00:00
بخش هشتم: پیکربندی فایروال
درس شصت و پنجم: آشنایی با Windows Firewall 01:00:00
درس شصت وششم: کنسول Windows Firewall with Advanced Security- بخش نخست 00:35:00
درس شصت وهفتم: کنسول Windows Firewall with Advanced Security- بخش دوم 00:10:00
درس شصت و هشتم: ایجاد Firewall Rule – بخش نخست 00:40:00
درس شصت و نهم: ایجاد Firewall Rule – بخش دوم 00:30:00
درس هفتادم: ایجاد Firewall Rule – بخش سوم 00:25:00
درس هفتاد و یکم: مفاهیم IPsec 00:25:00
درس هفتاد و دوم: تنظیمات IPsec 01:10:00
درس هفتاد و سوم: ایجاد Connection Security rules – بخش نخست 00:40:00
درس هفتاد و چهارم: ایجاد Connection Security rules – بخش دوم 00:50:00
درس هفتاد و پنجم: مدیریت Firewall 00:15:00
بخش نهم: مدیریت و محافظت سرویس اکتیو دایرکتوری
درس هفتاد و ششم: پروتکل Kerberos 00:20:00
درس هفتاد و هفتم: پیکربندی Service Account 00:20:00
درس هفتاد و هشتم: مدیریت SPN 00:10:00
درس هفتاد و نهم: پیکربندی Account Policy 00:40:00
درس هشتادم: پالیسی های Kerberos 00:15:00
درس هشتاد و یکم:ایجاد و پیکربندی PSO 00:45:00
درس هشتاد و دوم: Offline Active Directory 00:25:00
درس هشتاد و سوم: Offline Defragmentation of an AD DS Database 00:20:00
درس هشتاد و چهارم: عملیات Metadata Cleanup 00:20:00
درس هشتاد و پنجم: بازیابی آبجکتهای اکتیو دایرکتوری 00:35:00
درس هشتاد و ششم: انواع روشهای نامگذاری در اکتیودایرکتوری 00:15:00
درس هشتاد و هفتم: دستورات خط فرمان 00:40:00
درس هشتاد و هشتم: تهیه بکاپ از اکتیو دایرکتوری و فولدر Sysvol 01:00:00
درس هشتاد و نهم: Restore کردن بکاپ مربوط به اکتیو دایرکتوری 01:30:00
درس نود: مدیریت AD DS Replication- بخش نخست 00:40:00
درس نود و یکم: مدیریت AD DS Replication- بخش دوم 00:15:00
درس نود و دوم: پیاده سازی اکتیودایرکتوری در شبکه Enterprise 00:20:00
درس نود و سوم: مفاهیم پیکربندی Trust ها 00:45:00
درس نود و چهارم: پیاده سازی پیش نیازهای ایجاد Trust 00:15:00
درس نود و پنجم: پیکربندی Forest Trust 01:00:00
درس نود و ششم: پیکربندی External Trust 00:30:00
درس نود و هفتم: پیکربندی Shortcut Trust 00:35:00
درس نود و هشتم: سایر خصوصیات Trust Relationship 00:10:00
درس نود و نهم: پیکربندی AD DS Site – بخش نخست 01:30:00
درس یکصدم: پیکربندی AD DS Site – بخش دوم 00:40:00
بخش دهم: هارددیسک ها و تکنولوژی های ذخیره سازی اطلاعات
درس صد و یکم: انواع Hard Disk از لحاظ ساختار 00:15:00
درس صد و دوم: پیکربندی Dynamic Diskرایگان 02:00:00
درس یکصد و سوم: پیکربندی Disk ها و Volume ها- بخش نخست 00:20:00
درس یکصد و چهارم: پیکربندی Disk ها و Volume ها- بخش دوم 00:20:00
درس یکصد و پنجم: پیکربندی Disk ها و Volume ها- بخش سوم 00:25:00
درس یکصد و ششم: ایجاد و پیکربندی VHD 00:25:00
درس یکصد و هفتم: تکنولوژی های Hard Disk 00:20:00
درس یکصد و هشتم: پیکربندی Storage Pool- بخش نخست 01:00:00
درس یکصد و نهم: پیکربندی Storage Pool- بخش دوم 00:30:00
درس یکصد و دهم: آشنایی با DAS 00:20:00
درس یکصد و یازدهم: آشنایی با NAS 00:40:00
درس یکصد و دوازدهم: آشنایی با SAN 00:25:00
درس یکصد و سیزدهم: مفاهیم ابزارهای Storage 00:10:00
درس یکصد و چهاردهم: استفاده از تکنولوژی iSCSI در SAN 00:35:00
درس یکصد و پانزدهم: شبیه سازی SAN Storage در Windows Server 2016- بخش نخست 01:15:00
درس یکصد و شانزدهم: شبیه سازی SAN Storage در Windows Server 2016- بخش دوم 00:20:00
درس یکصد و هفدهم: استفاده از ابزارهای ذخیره ساز در Datacenter 00:20:00
درس یکصد و هجدهم: پیاده سازی و پیکربندی Storage Replica 00:15:00
شرکت در دوره
  • 500,000 تومان 250,000 تومان
  • دسترسی نامحدود
80 دانشجو ثبت نام کرد

کپی رایت آکادمی ITperfection.