ccna90

آموزش سطح متوسط دانش شبکه های کامپیوتری…
این دوره برای کسانی که آشنایی ابتدایی با مفاهیم شبکه را دارند توصیه میشود.

برنامه درسی دوره

بخش اوّل: معرفی دوره و مدرّس دوره
جلسه اوّل: معرّفی مدرّس دورهرایگان 00:03:00
بخش دوّم: آشنایی با HP server و ILO - نصب vSphere ESXi
جلسه اوّل: HP server DL80رایگان 00:16:00
جلسه دوّم: HP DL80 ILO settingsرایگان 00:18:00
جلسه سوّم: چگونه از ILO استفاده کنیم 00:09:00
جلسه چهارم: نصب سیستم عامل از طریق ILOرایگان 00:07:00
جلسه پنجم: تنظیمات RAID از طریق Intelligent Provisioningرایگان 00:09:00
جلسه ششم: نصب سیستم عامل از طریق Intelligent Provisioning 00:06:00
جلسه هفتم: ایجاد VM و نصب سیستم عامل بر روی آن 00:13:00
بخش سوّم: آشنایی با محیط Domain و Active Directory
جلسه اوّل: نصب Active Directory 00:21:00
جلسه دوّم: آشنایی با سرویس Active Directory 00:28:00
جلسه سوّم: DNS server basics 00:25:00
جلسه چهارم: نکات مهم در متصل کردن یک کلاینت به دمین 00:19:00
جلسه پنجم: تغییر نام کلاینت ها در دمین 00:15:00
جلسه ششم: Default Domain Policy & Password Policy 00:21:00

نقد و بررسی دوره

نامعلوم

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

شرکت در دوره
  • 300,000 تومان 30,000 تومان
  • 365 روز
169 دانشجو ثبت نام کرد

کپی رایت آکادمی ITperfection.