mcsa intro

در این دوره با مفاهیم شبکه آشنا میشوید.شبکه workgroup ایجاد میکنید. با Domain آشنا میشوید. اطلاعات خود را در شبکه به اشتراک میگذارید. امنیّت فایلهایتان را افزایش میدهید و مدیریت شبکه را می آموزید. تلاش میکنیم در این دوره آموزش مورد نیاز برای ورود به بازار کار شبکه را در اختیار علاقه مندان قرار دهیم. دانشجویانی که مایل به آموزش در سطوح بالاتر می باشند میتوانند دوره های تخصصی تر Intermediate Networking و Advanced Networking را بگذرانند. با آرزوی موفقیّت برای همه شما دوستان عزیز.
سیّد علی حسنی (MCSE security, MCSA, MCITP, CCNA, CCNP)

آموزش آنلاین شبکه های مایکروسافت.

برنامه درسی دوره

بخش اوّل
جلسه اوّل- معرفی استاد دوره رایگان 00:03:00
مدرس دوره: سیّد علی حسنی دارنده بالا ترین مدارک مهندسی شبکه از کمپانی های مشهور دنیا از قبیل مایکروسافت، سیسکو و VMware، افتخار دارد که نتایج سالها تجربه و تحصیل را برای تمام فارسی زبان های دنیا به اشترک بگذارد.
جلسه دوّم: سیستم عامل چیست؟ رایگان 00:12:00
جلسه سوّم: مبانی شبکه رایگان 00:14:00
جلسه چهارم: IP-Address چیست؟ رایگان 00:12:00
جلسه پنجم: subnetmask, ping and IPconfig رایگان 00:17:00
جلسه ششم: Private and Public IP addressing رایگان 00:14:00
جلسه هفتم: Static and Dynamic IP addresses رایگان 00:15:00
جلسه هشتم: BIOS چیست؟ رایگان 00:09:00
جلسه نهم: نصب سیستم عامل رایگان 00:10:00
جلسه دهم: مروری بر جلسات گذشته رایگان 00:16:00
جلسه یازدهم: اشتراک گذاشتن اطلاعات رایگان 00:07:00
جلسه دوازدهم: امنیت اشتراک گذاری اطلاعات رایگان 00:08:00
جلسه سیزدهم: Disk Management رایگان 00:14:00
جلسه چهاردهم: Home Network رایگان 00:10:00
جلسه پانزدهم: Network Discovery رایگان 00:08:00
جلسه شانزدهم: Remote Desktop رایگان 00:16:00
جلسه هفدهم: Advanced Sharing Permissions رایگان 00:16:00
جلسه هجدهم: NTFS Permissions رایگان 00:16:00
جلسه نوزدهم: Advanced NTFS permissions رایگان 00:11:00
جلسه بیستم: Users and Groups رایگان 00:16:00
جلسه بیست و یکم: Netstat, Pathping, SFC, Tracert رایگان 00:30:00
جلسه بیست و دوّم: Group Policy رایگان 00:21:00
جلسه بیست و سوّم: ادامه Group Policy رایگان 00:14:00
جلسه بیست و چهارم: Windows backup رایگان 00:19:00
بخش دوّم: آشنایی با سیستم عامل سرور و محیط Domain
جلسه بیست و پنجم: Server 2012 رایگان 00:14:00
جلسه بیست و ششم: VMware workstation رایگان 00:15:00
جلسه بیست و هفتم: ادامه آشنایی با سرور 2012 رایگان 00:16:00
جلسه بیست و هشتم: Domain vs Workgroup رایگان 00:14:00
جلسه بیست و نهم:Installing Active Directory رایگان 00:18:00
جلسه سی ام: Join a computer to the domain رایگان 00:17:00
جلسه سی و یکم: امنیّت در domain رایگان 00:20:00
بخش سوم: امنیت در کامپیوترها
جلسه سی و دوم: ویروس یابی کامپیوترها ,مقایسه انواع بد افزار ها رایگان 00:40:00
شرکت در دوره
  • 200,000 تومان تومان
  • 365 روز
219 دانشجو ثبت نام کرد

کپی رایت آکادمی ITperfection.