ccna90

تست SRTopology

تست توپولوژی SR یا SRTopology عبارت است از بررسی کردن پیش نیازهای لازم برای انجام عمل SR و کارایی آنها روی هر دو سرور در طرفین عمل Replication و شبکه هایشان. نتایج تست فوق در قالب یک فایل HTML منتشر میشود. این توسط در محیط Powershell توسط دستور test-SRtopology انجام میشود و شامل پارامترهای ذیل میباشد:

 • Sourcecomputername : نام سرور مبدا
 • Sourcevolumename : ولوم داده ها در مبدا
 • Sourcelogvolumename : ولوم log در مبدا
 • Destinationcomputername : نام سرور مقصد
 • Destinationvolumename : نام ولوم داده ها در مقصد
 • Destinationlogvolumename : نام ولوم log در مقصد
 • Durationminites : زمان انجام تست
 • Resultpath : مکان قرار دادن فایل html مربوط به گزارش پاسخ تست

در ذیل نمونه ای از این دستور را مشاهده میکنید:

test-srtopology -sourcecomputername servera  -sourcevolumename f: 

-sourcelogvolumename e:   -destinationcomputername serverb

-destinationvolumename f:  -destinationlogvolumename e:    -durationinminutes 30  -resultpath c:temp

دستور فوق بیان میکند که در طی حداکثر 30 دقیقه کلیه پیش نیازهای یک SR بین ولوم F از server با ولوم  F از server را انجام بده و خروجی آنرا در مسیر c:\temp همین کامپیوتر قرار بده. در ضمن هر دو کامپیوتر مبدا و مقصد ولوم E خود را بعنوان ولوم نگهدارنده log ها تعیین کرده اند.

تست SRTopology میزان کارایی synchronization بین دو سرور را میسنجد تا مشخص کند که آیا Synchronous Replication برای این SR مناسب تر است یا Asynchronous Replication ؟ در پایان خروجی مانند ذیل را نمایش میدهد:

blog- SRTopology result

 

برای کسب اطلاعات بیشتر شما میتوانید در دوره های آموزشی آنلاین شبکه ITPerfection ، دوره آموزش آنلاین شبکه MCSA Server  2016  و MCSE server 2016 شرکت کنید.

0 پاسخ به "تست SRTopology"

  ارسال یک پیغام

  کپی رایت آکادمی ITperfection.