Network Plus جلسه چهارم: سازمان های ایجادکننده ی استاندارد شبکه

بخش اول: آشنایی با مفاهیم در شبکه های کامپیوتری

درس چهارم : سازمان های ایجادکننده ی استاندارد شبکه

 

سازمان های ایجادکننده ی استاندارد شبکه

در طی روند پیشرفت صعنت کامپیوتر به دلیل استفاده ی گسترده از سخت افزار ها و نرم افزار های مختلف در شبکه های کامپیوتری به مرور باعث افزایش تعداد سازندگان و تامین کنندگان قطعات و تجهیزات شبکه شد، بدین ترتیب باید روشی برای تضمین درست کار کردن نرم افزارها و سخت افزارهای تولید شده با یکدیگر مشخص می گردید. مطمئنا عدم توانایی در ایجاد هماهنگی در این وضعیت می توانست باعث نابسامانی بسیاری شود.برای جلوگیری از ایجاد چنین مشکلی توافق این تولیدکنندگان بر سر استاندارد های یکسان بعنوان راه حل ارائه گردید.

 

 

یک استاندارد در واقع قراردادی است که ویژگی های تکنیکی با معیارهای دقیق و چگونگی پیاده سازی و استفاده از یک محصول یا تولید آن را تشریح می کند.

ایجاد یک استاندارد خوب کمک می کند تا تجهیزات مختلف بتوانند با یکدیگر کار کنند و همچنین فروش محصولات تولیدی منطبق بر این استاندارد ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد. بدون استاندارد، طراحی و پیاده سازی شبکه کاری دشوار است .

استاندارد ها در دو نوع , استانداردهای بالفعل یا (de facto) که غالبا بدون هیچ طرح رسمی به وجود آمده اند و پذیرفته شده اند;مثل پروتکل HTTP و یا استاندارد های قانونی یا (de jure) که از طریق حاکمیت و مراجع مسئول بین المللی تبیین شده اند, هستند.

مراجع بین المللی نیز یا بر اساس معاهدات بین المللی تاسیس شده اند و یا بصورت داوطلبانه شکل گرفته اند.

 در این جلسه با معرفی سازمان ها ایجاد کننده ی استانداردهای شبکه در خدمت شما هستم و نگاهی سریع به دنیای استانداردسازی بین المللی خواهیم انداخت. سازمان هایی مانند:

 

IEEE: Institute of Electrical and Electronic Engineers

ITU: International Telecommunication Union

TIA: Telecommunication Industry Association

ICANN, IANA

 

همچنین در ادامه به تشریح و توضیح نحوه ی برقراری ارتباط کامپیوترها با یکدیگر در شبکه به روش های مختلفی خواهیم پرداخت و می آموزید که برخی از پروتکل های شبکه قابلیت ارائه ی سرویس هایی را دارند که در این قسمت توضیح خواهد شد. سرویس هایی مانند:

 

اعلام دریافت بسته ( packet acknowledgment )

بخش بندی ( Segmentation )

کنترل جریان ( Flow Control )

تشخیص خطا ( error detection )

تصحیح خطا ( error correction )

فشرده سازی (data compression )

کد گذاری ( data encryption )

 

ضمایم1

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
رفتن به نوار ابزار