درس پنجاه و هفتم: EtherChannel در لایه سه

 EtherChannel در لایه سه

 

 

پیاده سازی EtherChannel در لایه سه

در درس قبل با مفهوم Routed Interface در سوئیچ های لایه سه آشنا شدید. نیز از قبل با مفهوم و نحوه پیاده سازی EtherChannel آشنایی دارید. دیدید که میتوانستیم چند لینک فیزیکی بین دو سوئیچ لایه دو را با یکدیگر تجمیع کرده و یک لینک منطقی- مجازی پرقدرت تری بین دو سوئیچ برقرار کنیم. همین کار را بین دو سوئیچ لایه سه نیز میشود انجام داد. همه چیز مانند نحوه پیاده سازی EtherChannel لایه دو می باشد با تفاوت های بسیار کوچک. در واقع سیسکو توصیه میکند که مانند آنچه در شکل ذیل می بینید ارتباط بین سوئیچ های Core و Distribution ( که سوئیچ های لایه سه هستند) با یکدیگر حتما از EtherChannel استفاده کند تا از مزایای آن یعنی fault tolerance و Load Balancing و توان بالاتر بهره مند شوند. اما سیسکو اصراری بر وجود EtherChannel بین سوئیچ های لایه های دو و سه ندارد. شکل ذیل توپولوژی مدنظر سیسکو را نشان میدهد:

ether-topology

همانطور که مشاهده میکنید بسیاری از لینک ها در یک طرف خود به رنگ نارنجی هستند. این به این خاطر است که STP بعضی اینترفیسها را در وضعیت block قرار داده است. وقتی EtherChannel را پیاده سازی کنید چون هر دو لینک بین دو سوئیچ به یک لینک تبدیل میشود، این نقاط نارنجی از block خارج میشوند.

بزرگترین تفاوت بین EtherChannel های لایه های دو و سه اینست که در EtherChannel لایه سه صرفا پورتهای Routed را عضو Channel-Group و Port-Channel میکنیم.

شرایط اینکه Port-channel در EtherChannel لایه سه بدرستی کار کند اینست که پورت های فیزیکی عضو آن باید:

 • بصورت routed interface باشند.
 • باید دارای Speed یکسان باشند.
 • از نظر duplex یکسان باشند.
 • خود port-channel نیز باید بصورت Routed باشد.

مراحل ایجاد EtherChannel لایه سه عبارتند از:

مرحله نخست: پیکربندی اینترفیس های فیزیکی شامل:

 1. اینترفیس فیزیکی باید توسط دستور no switchport به Routed Interface تبدیل شود.
 2. اینترفیس routed فوق نباید دارای IP address باشد.
 3. اینترفیس فیزیکی که routed شده را عضو Channel-group میکنیم.

مرحله دوم: پیکربندی اینترفیس Port-Cahnnel

 1. وارد محیط کانفیگ port-channel میشویم.
 2. خود اینترفیس port-channel نیز باید به routed تبدیل شود.
 3. یک IP آدرس باید به اینترفیس port-channel اختصاص یابد.

     اکنون EtherChannel بین دو سوئیچ Multilayer ذیل را پیاده سازی میکنیم:

ether-exam01

همانطور که مشاهده میکنید پورت fa 0/2 سوئیچ سمت راست به رنگ نارنجی است چون توسط STP بلاک شده است. کار را با پیکربندی EtherChannel روی سوئیچ سمت چپ آغاز میکنیم:

 1. ابتدا اینترفیس های فیزیکی fa 0/1 و fa 0/2 را بصورت ذیل به routed Interface تبدیل کرده، آنها را فاقد IP address می کنیم و سپس عضو channel-group با شماره 20 . مد را نیز desirable در نظر گرفته ایم. عین دستورات شکل ذیل را برای fa 0/2 نیز انجام میدهیم:

57-3 int config

 1. سپس خود port-channel 20 ایجاد شده را به routed interface تبدیل کرده و آنگاه به آن IP address اختصاص میدهیم:

57-4 port-channel config

 1. همین مراحل را برای سوئیچ سمت راست نیز انجام میدهیم ولی طبعا اینترفیس های فیزیکی این سوئیچ در مد auto قرار میگیرند.

57-5 ether on sw2 config

 

 

مانیتورینگ 

جهت بررسی اینکه EtherChannel بخوبی پیکربندی شده است یا نه، دستور ذیل را روی سوئیچ سمت چپ وارد کنید:

57-6 sh port-channel

باید در برابر عبارت internet address مانند این شکل، آدرس اختصاص یافته به port-channel را مشاهده کنید. نیز میتوانید دستور show ip interface brief را مورد استفاده قرار دهید.

57-7 sh ip int br

همینطور میتوانید از دستور show etherchannel  summary نیز استفاده کنید.

57-8 sh eth summary

Po20 بصورت RU میباشد. R یعنی لایه سه و U یعنی در حال استفاده. و در پایان برای بررسی صحت کارکرد etherChannel چه چیزی بهتر از اینکه ببینیم اینترفیس های عضو Channel-Group توسط STP در وضعیت بلاک قرار ندارند؟ مشاهده میکنید که همه اینترفیس ها سبزرنگ هستند.

57-9 after ec

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
رفتن به نوار ابزار