درس بیست و دوم: مسیریابی استاتیک در IPv6

مسیریابی استاتیک در IPv6

 

    اهداف این درس

  • آشنایی با مسیرهای Local و Connected
  • آشنایی با مسیرهای استاتیک شامل مسیرهای Host, Floating, Default

 

لطفا فایل PDF ذیل را مطالعه کنید

lesson 022-Implementing IPv6 static-Routing

 

 

 

ضمایم1

  • پیوست گم شده
مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
رفتن به نوار ابزار