درس چهل و ششم : مدهای Computer Configuration و User Configuration

 

مدهای Computer Configuration و User Configuration

 • Computer Configuration :

  تنظیمات مربوط به این پالیسی بر روی کامپیوترهایی اعمال می شود که به آن GPO لینک شده است. این تنظیمات به کامپیوترها در زمان Startup اعمال می شود و بصورت اتوماتیک هر 90 تا 120 دقیقه Refresh می شود.

این مد شامل شاخه های ذیل است:

 • Software settings : به کمک این قسمت می توانید عمل Deploy, Update, Remove نرم افزار را در شبکه انجام دهید. این قسمت فقط یک زیرشاخه دارد.
  • Software Installation : از این قسمت می توانید Package نرم افزار مورد نظرتان را اضافه کنید.
 • Windows Settings : برای اعمال تنظیمات پایه بر روی کامپیوترها و یوزرها است و دارای زیر شاخه های:
  • Scripts(startup/shutdown): در Computer Configuration می توانید اسکریپتی که در زمان روشن/ خاموش شدن کامپیوتر اجرا شود را تنظیم کنید و در قسمت User Configuration می توانید اسکریپتی که در زمان login/ logout اجرا می شود را تنطیم کنید. توجه کنید که ابتدا Startup Script و سپس Logon Script اجرا خواهند شد و همچنین ابتدا Log off Script و سپس Shut down Script اجرا می شود. نکته دیگر آنست که چنانچه چندین Script مختلف تنظیم شود ویندوز به ترتیب لیست از بالا به پایین اسکریپت ها را اجرا خواهد کرد. موضوع قابل توجه دیگر آن است که به صورت پیش فرض حداکثر زمان اجرای اسکریپت 10 دقیقه است. از هر زبان ActiveX Script می توان استفاده کرد. نسخه اسکریپتینگ ( VBScript) یا Microsoft JScript یا Batch file ها پشتیبانی می شوند.

 

 • Security Settings : تنظیمات امنیتی زیادی در این قسمت شامل :
 • Account Policy and user right
 • Event log setting
 • Restricted group
 • System services
 • Registry
 • File system permission
 • Windows firewall rules

  و تعداد زیاد دیگری قابل انجام هستند.

 

 • Deployed Printers : برای نصب پرینترهای تحت شبکه بر روی کامپیوترها از طریق اکتیودایرکتوری می باشد.

 

 • Administrative Templates : این گروه از تنظیمات را Registry-Based می گویند چرا که از طریق Registry اعمال می شوند. بیش از 700 آیتم متفاوت در این قسمت وجود دارد و خود شامل گروه های متفاوتی است شامل زیرشاخه های :
  • Windows Components
  • System
  • Network
  • Printers
  • Control Panel
  • Shared Folders
  • Start Menu and Taskbar
  • Desktop

 

 • Preferences : تنظیمات مربوط به کنترل پنل و تعدادی از Windows Setting داخل این قسمت می باشد.

 

 • User configuration

  نیز شامل شاخه های زیراست:

 • Software Settings
  • Software Installation

 

 • Windows Settings شامل زیرشاخه های :
 • Scripts(log on/ log off)
 • ُSecurity Settings
 • Folder Redirection
 • Deployed Printers

 

 • Administrative Templates با توضیحاتی مشابه مد computer configuration و دارای آیتم های ذیل:
 • Windows Components
 • Start menu and taskbar
 • Desktop
 • Control Panel
 • Shared folders
 • Network
 • System

 

 • Preferences : تنظیمات مربوط به کنترل پنل و تعدادی از Windows Setting داخل این قسمت می باشد.

 

     سیاست های Administrative Templates در بخش Computer Configuration در شاخه HKEY_LOCAL_MACHINE   رجیستری ذخیره می شوند.

     سیاست های  Administrative Templates در بخش user Configuration در شاخه     HKEY_CURRENT_USER  رجیستری ذخیره می شوند.

     هر کدام از آیتم ها در مکانی خاص از این شاخه ها ذخیره می شوند اما به صورت کلی چنین است:

Computer Configuration: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies

Computer Configuration: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Policies

User Configuration: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies

User Configuration: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Policies

 

 

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
رفتن به نوار ابزار