خدایا جهان پادشاهی تو راست        ز ما خدمت آید خدایی تو راست

 

سلام دوستان عزیزم، امیدوارم هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید.

سید علی حسنی مدرس دوره های مایکروسافت و سیسکو هستم با بیش از 15 سال سابقه تدریس دوره های آیتی. تمام تلاش خودم را کردم و از تیمی بسیار خوب متشکل از مهندسین ابوالفضل توحدی و علی پاشایی بهره بردم تا دوره ای کامل و جامع، بر اساس جدید ترین اطلاعات آیتی برای شما عزیزان فراهم آورم. قبل از هر چیز از دوستان عزیز و هم تیمی های خوبم کمال تشکر را دارم.

دوره آموزشی MCSA 2016 متشکل از بخشهای مختلفی میباشد. درس ها ، نکته ها ، کارگاههای آموزشی. توصیه میشود فیلم درسها را به ترتیب نگاه کنید و از متون درسها نهایت بهره را ببرید. تمام مطالب ذکر شده در متن درسها به صورت عملی نمایش داده میشود (یا در همان درس یا در کارگاههای آموزشی دوره).

برای شما عزیزان آرزوی موفقیت داریم و همراهتان خواهیم بود با جلسات آنلاین دوره MCSA 2016 

جهت مشاهده سرفصل دروس، اینجا را کلیک کنید

برنامه درسی دوره

بخش اول: آشنایی با سرور 2016 و ویرایش های مختلف آن
درس اول: Windows Server2016 رایگان 01:00:00
درس دوم : نصب رول های ویندوز سرور Core edition 2016 رایگان 01:25:00
بخش دوم: آشنایی با اکتیو دایرکتوری و نصب آن، آشنایی با کنسولهای مدیریتی اکتیو دایرکتوری
درس سوم: مفاهیم مهم و کاربردی سرور 2016 رایگان 00:50:00
درس چهارم: تفاوت Domain و Workgroup رایگان 01:00:00
درس پنجم: مفاهیم اکتیودایرکتوری 01:40:00
نکته ها#1 : ساختار فیزیکی و منطقی اکتیو دایرکتوری – Active Directory Physical and Logical structure 01:00:00
کارگاه آموزشی 1: نصب اکتیو دایرکتوری و متصل کردن کلاینت ها به دامین – آشنایی با DNS 02:00:00
درس ششم: Domain Functional Level و Forest Functional Level 00:00:00
درس هفتم: نکته های ایجاد اولین دامین در اولین فارست 00:00:00
درس هشتم: Active Directory users and computers – بخش نخست رایگان 03:20:00
کارگاه آموزشی 2: تفاوت OU و Group 01:00:00
نکته ها: مدیریت User Account ها از طریق Powershell 00:00:00
درس نهم: Active Directory users and computers – بخش دوم 01:00:00
درس دهم: Active Directory users and computers – بخش سوم 00:00:00
درس یازدهم: پیکربندی Additional DC – بخش نخست 02:00:00
بخش سوم: مفاهیم پیشرفته اکتیو دایرکتوری
درس دوازدهم: پیکربندی Additional DC – بخش دوم رایگان 01:40:00
درس سیزدهم: ایجاد Child Domain و Tree Domain 00:00:00
درس چهاردهم: سایر عملیات Domain Controller ها 00:00:00
درس پانزدهم: Global Catalog Server 00:00:00
درس شانزدهم: FSMO Roles 00:00:00
درس سوم: نصب اکتیودایرکتوری بر روی Windows Core 00:00:00
بخش چهارم: سیستم های Name Resolution
درس هفدهم: مکانیزمهای Name Resolution 01:40:00
درس هجدهم: نصب DNS 00:15:00
درس نوزدهم: پیکربندی و مدیریت Zone ها – بخش نخست 00:35:00
درس بیستم: پیکربندی و مدیریت Zone ها – بخش دوم 00:50:00
درس بیست و یکم: پیکربندی و مدیریت Zone ها – بخش سوم 00:35:00
درس بیست و دوم: پیکربندی و مدیریت Zone ها – بخش چهارم 00:00:00
درس بیست و سوم: پیکربندی و مدیریت Zone ها – بخش پنجم 00:00:00
درس بیست و چهارم: پیکربندی و مدیریت Zone ها- بخش ششم رایگان 00:20:00
درس بیست و پنجم: ایجاد و مدیریت رکوردهای DNS- بخش نخست 00:23:00
درس بیست و ششم: ایجاد و مدیریت رکوردهای DNS- بخش دوم 00:00:00
درس بیست و هفتم: پیکربندی تنظیمات پایه ای DNS 00:00:00
درس بیست و هشتم: پیکربندی DNSSEC- بخش نخست 00:00:00
درس بیست و نهم: پیکربندی DNSSEC- بخش دوم 00:00:00
درس سی ام: پیکربندی تنظیمات پیشرفته DNS –بخش نخست 00:00:00
درس سی و یکم: پیکربندی تنظیمات پیشرفته DNS – بخش دوم 00:00:00
درس سی و دوم: پیکربندی تنظیمات پیشرفته DNS – بخش سوم 00:00:00
بخش پنجم: مفاهیم و تنظیمات DHCP
درس سی و سوم : نصب سرویس DHCP 00:20:00
درس سی و چهارم : ایجاد Scope 00:30:00
درس سی و پنجم : Reservation و انواع اسکوپ 00:59:00
درس سی و ششم : تنظیمات اسکوپ 01:10:00
بخش ششم: تنظیمات پیشرفته DHCP
درس سی و هفتم : DHCP Relay Agent 00:25:00
درس سی و هشتم : کلاس ها در DHCP 00:25:00
درس سی و نهم : DHCP Policy 00:30:00
درس چهل ام : مدیریت Vendor Class ها در DHCP Options 00:00:00
درس چهل و یکم : معرفی و تنظیم Split Scope رایگان 00:35:00
درس چهل و دوم : DHCP Failover 00:45:00
بخش هفتم Group Policy
درس چهل و سوم : تعریف GPO رایگان 00:40:00
درس چهل و چهارم : Multiple Local GPO 00:30:00
درس چهل و پنجم : ساختار GPOs 00:00:00
درس چهل و ششم : مدهای Computer Configuration و User Configuration رایگان 00:40:00
درس چهل و هفتم : AppLocker 00:40:00
درس چهل و هشتم : ایجاد GPO 00:00:00
درس چهل و نهم : ترتیب و اولویت اعمال GPO ها 00:40:00
درس پنجاهم : Starter GPOs 00:00:00
درس پنجاه و یکم : تنظیمات مربوط به GPO 00:00:00
درس پنجاه و دوم : تهیه نسخه های بکاپ و کپی از GPO و اعمال فیلترینگ 00:20:00
درس پنجاه و سوم : Migration Table 00:15:00
درس پنجاه و چهارم : واگذار کردن مدیریت GPO به فرد دیگر 00:30:00
درس پنجاه و پنجم : Security Filtering 00:20:00
درس پنجاه و ششم : پیکربندی قابلیت WMI Filtering 00:20:00
درس پنجاه و هفتم : چگونگی پردازش Loopback 00:20:00
درس پنجاه و هشتم : Slow Link و Group Policy Caching 00:20:00
درس پنجاه و نهم : نصب نرم افزار روی کامپیوترهای شبکه از طریق GPO – بخش نخست 00:20:00
درس شصتم: نصب نرم افزار روی کامپیوترهای شبکه از طریق GPO- بخش دوم 00:20:00
درس شصت و یکم : Configure Script و Security template 00:20:00
درس شصت و دوم : Folder Redirection 00:30:00
درس شصت و سوم : Group Policy Preferences 00:20:00
درس شصت و چهارم : Item-level targeting 00:10:00
بخش هشتم: پیکربندی فایروال
درس شصت و پنجم: آشنایی با Windows Firewall 01:00:00
درس شصت وششم: کنسول Windows Firewall with Advanced Security- بخش نخست 00:35:00
درس شصت وهفتم: کنسول Windows Firewall with Advanced Security- بخش دوم 00:10:00
درس شصت و هشتم: ایجاد Firewall Rule – بخش نخست رایگان 00:40:00
درس شصت و نهم: ایجاد Firewall Rule – بخش دوم 00:30:00
درس هفتادم: ایجاد Firewall Rule – بخش سوم 00:25:00
درس هفتاد و یکم: مفاهیم IPsec 00:25:00
درس هفتاد و دوم: تنظیمات IPsec 01:10:00
درس هفتاد و سوم: ایجاد Connection Security rules – بخش نخست 00:40:00
درس هفتاد و چهارم: ایجاد Connection Security rules – بخش دوم 00:50:00
درس هفتاد و پنجم: مدیریت Firewall 00:15:00
بخش نهم: مدیریت و محافظت سرویس اکتیو دایرکتوری
درس هفتاد و ششم: پروتکل Kerberos 00:20:00
درس هفتاد و هفتم: پیکربندی Service Account 00:20:00
درس هفتاد و هشتم: مدیریت SPN 00:10:00
درس هفتاد و نهم: پیکربندی Account Policy 00:40:00
درس هشتادم: پالیسی های Kerberos 00:15:00
درس هشتاد و یکم:ایجاد و پیکربندی PSO 00:45:00
درس هشتاد و دوم: Offline Active Directory رایگان 00:25:00
درس هشتاد و سوم: Offline Defragmentation of an AD DS Database 00:20:00
درس هشتاد و چهارم: عملیات Metadata Cleanup 00:20:00
درس هشتاد و پنجم: بازیابی آبجکتهای اکتیو دایرکتوری 00:35:00
درس هشتاد و ششم: انواع روشهای نامگذاری در اکتیودایرکتوری 00:15:00
درس هشتاد و هفتم: دستورات خط فرمان 00:40:00
درس هشتاد و هشتم: تهیه بکاپ از اکتیو دایرکتوری و فولدر Sysvol 01:00:00
درس هشتاد و نهم: Restore کردن بکاپ مربوط به اکتیو دایرکتوری 01:30:00
درس نود: مدیریت AD DS Replication- بخش نخست رایگان 00:40:00
درس نود و یکم: مدیریت AD DS Replication- بخش دوم 00:15:00
درس نود و دوم: پیاده سازی اکتیودایرکتوری در شبکه Enterprise 00:20:00
درس نود و سوم: مفاهیم پیکربندی Trust ها 00:45:00
درس نود و چهارم: پیاده سازی پیش نیازهای ایجاد Trust 00:15:00
درس نود و پنجم: پیکربندی Forest Trust 01:00:00
درس نود و ششم: پیکربندی External Trust 00:30:00
درس نود و هفتم: پیکربندی Shortcut Trust 00:35:00
درس نود و هشتم: سایر خصوصیات Trust Relationship 00:10:00
درس نود و نهم: پیکربندی AD DS Site – بخش نخست 01:30:00
درس یکصدم: پیکربندی AD DS Site – بخش دوم 00:40:00
بخش دهم: هارددیسک ها و تکنولوژی های ذخیره سازی اطلاعات
درس صد و یکم: انواع Hard Disk از لحاظ ساختار 00:15:00
درس صد و دوم: پیکربندی Dynamic Disk رایگان 02:00:00
درس یکصد و سوم: پیکربندی Disk ها و Volume ها- بخش نخست 00:20:00
درس یکصد و چهارم: پیکربندی Disk ها و Volume ها- بخش دوم 00:20:00
درس یکصد و پنجم: پیکربندی Disk ها و Volume ها- بخش سوم 00:25:00
درس یکصد و ششم: ایجاد و پیکربندی VHD 00:25:00
درس یکصد و هفتم: تکنولوژی های Hard Disk 00:20:00
درس یکصد و هشتم: پیکربندی Storage Pool- بخش نخست 01:00:00
درس یکصد و نهم: پیکربندی Storage Pool- بخش دوم 00:30:00
درس یکصد و دهم: آشنایی با DAS 00:20:00
درس یکصد و یازدهم: آشنایی با NAS رایگان 00:40:00
درس یکصد و دوازدهم: آشنایی با SAN 00:25:00
درس یکصد و سیزدهم: مفاهیم ابزارهای Storage 00:10:00
درس یکصد و چهاردهم: استفاده از تکنولوژی iSCSI در SAN 00:35:00
درس یکصد و پانزدهم: شبیه سازی SAN Storage در Windows Server 2016- بخش نخست 01:15:00
درس یکصد و شانزدهم: شبیه سازی SAN Storage در Windows Server 2016- بخش دوم 00:20:00
درس یکصد و هفدهم: استفاده از ابزارهای ذخیره ساز در Datacenter 00:20:00
درس یکصد و هجدهم: پیاده سازی و پیکربندی Storage Replica 00:15:00
بخش یازدهم: چگونگی اشتراک گذاری منابع در شبکه و تعیین مجوزهای دسترسی به آنها
درس یکصد و نوزدهم: مجوزهای دسترسی- بخش نخست 01:20:00
درس یکصد و بیستم: مجوزهای دسترسی- بخش دوم 00:50:00
درس یکصد و بیست و یکم: وراثت در مجوزهای دسترسی رایگان 00:50:00
درس یکصد و بیست و دوم: مجوزهای دسترسی پیشرفته 00:20:00
درس یکصد و بیست و سوم: سایر قابلیت های Permission ها 00:30:00
درس یکصد و بیست و چهارم: چگونگی Share کردن فولدر 01:10:00
درس یکصد و بیست و پنجم: پیاده سازی قابلیت offline file 01:10:00
درس یکصد و بیست و ششم: Disk Quota 00:30:00
درس یکصد و بیست و هفتم: پیکربندی Shadow Copy 00:30:00
بخش دوازدهم: روشهای ایجاد و مدیریت فایل سرور
درس یکصد و بیست و هشتم:پیاده سازی Home Folder و Profile Path 01:15:00
درس یکصد و بیست و نهم: پیاده سازی FSRM- بخش نخست 00:45:00
درس یکصد و سی ام: پیاده سازی FSRM – بخش دوم 00:35:00
درس یکصد و سی و یکم: پیاده سازی SMB 00:45:00
درس یکصد و سی و دوم: پیاده سازی NFS 00:20:00
درس یکصد و سی و سوم: آشنایی با مفاهیم DFS رایگان 00:40:00
درس یکصد و سی و چهارم: پیاده سازی DFS 01:00:00
درس یکصد و سی و پنجم: تنظیمات DFS و نحوه استفاده از آن توسط کاربران 00:15:00
درس یکصد و سی و ششم: مفهوم و اصطلاحات DFS Replication 00:20:00
درس یکصد و سی و هفتم: پیاده سازی DFS Replication 01:20:00
درس یکصد و سی و هشتم: ساخت Replication Group 00:50:00
درس یکصد و سی و نهم: تنظیمات بهینه سازی DFS Replication 00:30:00
درس یکصد و چهلم: معرفی قابلیت BranchCache 00:20:00
درس یکصد و چهل و یکم: پیاده سازی Branchcache 01:10:00
بخش سیزدهم: پیاده سازی Hyper-V
درس یکصدو چهل و دوم: آشنایی با Hyper-V 00:30:00
درس یکصد و چهل و سوم: استراتژی های نصب Hyper-V 01:20:00
درس یکصد و چهل و چهارم: نصب یا upgrade کردن Hyper-V Role 00:25:00
درس یکصد و چهل و پنجم: مدیریت Hyper-V بصورت Remote 00:30:00
درس یکصد و چهل و ششم: پیاده سازی Nested Virtualization 00:20:00
درس یکصد و چهل و هفتم: پیکربندی Virtual Switch 00:45:00
درس یکصد و چهل و هشتم: Virtual Machine Generations 00:15:00
درس یکصد و چهل و نهم: ایجاد Virtual Machine رایگان 00:35:00
درس یکصد و پنجاهم: تنظیمات Memory در Hyper-V 00:30:00
درس یکصد و پنجاه و یکم: قابلیت NUMA 00:15:00
درس یکصد و پنجاه و دوم: Integration Services 00:15:00
درس یکصد و پنجاه و سوم: Enhanced Session Mode 00:15:00
درس یکصد و پنجاه و چهارم: Secure Boot 00:15:00
درس یکصد و پنجاه و پنجم: انتقال و ارتقای VM ها 01:00:00
درس یکصد و پنجاه و ششم: پیاده سازی Discrete Device Assignment 00:15:00
درس یکصد و پنجاه و هفتم: ایجاد فایلهای VHD و VHDX با Hyper-V Manager 01:00:00
درس یکصد و پنجاه و هشتم: مدیریت دیسکهای مجازی رایگان 01:00:00
درس یکصد و پنجاه و نهم: ایجاد Shared VHDX 00:25:00
درس یکصد و شصتم: استفاده مستقیم از دیسک فیزیکی توسط VM 00:20:00
درس یکصد و شصت و یکم: Checkpoint 00:25:00
درس یکصد و شصت و دوم: پیکربندی Storage QOS 00:10:00
درس یکصد و شصت و سوم: حذف/ افزودن vNIC 00:10:00
درس یکصد و شصت و چهارم: مدیریت پهنای باند در Hyper-V 00:10:00
درس یکصد و شصت و پنجم: پیکربندی MAC Address 00:15:00
درس یکصد و شصت و ششم: ایجاد یک شبکه ایزوله با Hyper-V 00:20:00
درس یکصد و شصت و هفتم: مقایسه vNIC های Synthetic و Legacy 00:15:00
درس یکصد و شصت و هشتم: ویژگی های پیشرفته vNIC ها 00:20:00
بخش چهاردهم: پیاده سازی WSUS
درس یکصد و شصت و نهم: مفاهیم و استراتژی های WSUS 00:40:00
درس یکصد و هفتادم: پیکربندی های Database ، Storage و NLB در WSUS 00:20:00
درس یکصد و هفتاد و یکم: نصب WSUS رایگان 00:45:00
درس یکصد و هفتاد و دوم: پیکربندی WSUS 01:15:00
درس یکصد و هفتاد و سوم: پیکربندی WSUS Clients 01:15:00
درس یکصد و هفتاد و چهارم: Computer Group ها در WSUS 00:20:00
درس یکصد و هفتاد و پنجم: تخصیص آپدیتها بصورت manually 00:25:00
درس یکصد و هفتاد و ششم: پیکربندی تکمیلی WSUS 00:25:00
درس یکصد و هفتاد و هفتم: Windows Defender 00:25:00
بخش پانزدهم: مدیریت Windows Server Backup
درس یکصد و هفتاد و هشتم: آشنایی با Windows Server Backup 00:20:00
درس یکصد و هفتاد و نهم: تهیه Backup رایگان 00:25:00
درس یکصد و هشتادم: پیکربندی بکاپ گیری زمانبندی شده 00:50:00
درس یکصد و هشتاد و یکم: ایجاد backup Incremental 00:15:00
درس یکصد و هشتاد و دوم: اجرای بازیابی فایل Backup 00:20:00
بخش شانزدهم: کنسول Performance Monitor
درس یکصد و هشتاد و سوم: آشنایی با کنسول Performance Monitor 00:40:00
درس یکصد و هشتاد و چهارم: پیکربندی Data Collector Set 00:30:00
درس یکصد و هشتاد و پنجم: تعیین Performance Counter های مناسب و ایجاد Alert 00:40:00
بخش هفدهم: پیاده سازی High Aavailability
درس یکصد و هشتاد و ششم: پیاده سازی Hyper-V Replica رایگان 00:40:00
درس یکصد و هشتاد و هفتم: پیاده سازی Hyper-V Live Migration 00:40:00
درس یکصد و هشتاد و هشتم: پیاده سازی Hyper-V Storage Migration 00:20:00
درس یکصد و هشتاد و نهم: آشنایی با Failover Cluster 00:35:00
درس یکصد و نود: انواع طرح های پیاده سازی Failover Cluster 00:20:00
درس یکصد و نود و یکم: سناریوی پیاده سازی Failover Cluster- بخش نخست 01:00:00
درس یکصد و نود و دوم: سناریوی پیاده سازی Failover Cluster- بخش دوم 00:40:00
درس یکصد و نود و سوم: Quoroum رایگان 00:40:00
درس یکصد و نود و چهارم: پیکربندی Cluster Storage 00:25:00
درس یکصد و نود و پنجم: پیاده سازی Cluster-Aware Updating 00:30:00
درس یکصد و نود و ششم: نصب و پیاده سازی SoFC 00:20:00
درس یکصد و نود و هفتم: Guest Failover Cluster 00:20:00
درس یکصد و نود و هشتم: مدیریت Failover Cluster 00:20:00
درس یکصد و نود و نهم: مفاهیم NLB Cluster 00:20:00
درس دویست: پیاده سازی NLB Cluster 00:35:00
درس دویست و یکم: تنظیمات NLB Cluster 00:40:00
بخش هجدهم: پیاده سازی مسیریابی و Remote Access توسط ویندوز سرور 2016
درس دویست و دوم: مقدمه ای بر مسیریابی 00:30:00
درس دویست و سوم: مفاهیم مسیریابی 00:30:00
درس دویست و چهارم: مسیریابی در ویندوز 00:30:00
درس دویست و پنجم: پیاده سازی RRAS 01:20:00
درس دویست و ششم: پیاده سازی NAT رایگان 01:00:00
درس دویست و هفتم: آشنایی با VPN و مفاهیم آن 00:20:00
درس دویست و هشتم: پیاده سازی VPN Remote Access– بخش نخست 01:10:00
درس دویست و نهم: پیاده سازی Remote Access VPN – بخش دوم 01:10:00
درس دویست و دهم: پیاده سازی S2S VPN رایگان 01:00:00
درس دویست و یازدهم: پیاده سازی DirectAccess 00:30:00
درس دویست و دوازدهم: پیاده سازی Radius- بخش نخست 00:50:00
درس دویست و سیزدهم: پیاده سازی Radius- بخش دوم 00:40:00
درس دویست و چهاردهم: پیاده سازی Radius – بخش سوم رایگان 00:45:00
بخش نوزدهم: پیاده سازی تنظیمات پیشرفته زیرساخت شبکه
درس دویست و پانزدهم: معرفی و پیاده سازی قابلیت NIC Teaming 00:45:00
درس دویست و شانزدهم: پیاده سازی SET و RDMA 00:25:00
درس دویست و هفدهم: پیاده سازی تعدادی از قابلیت های NIC ها 00:30:00
پیاده سازی Active Directory Certificate Services
درس دویست و هجدهم: مفاهیم Active Directory Certificate Services رایگان 01:00:00
درس دویست و نوزدهم: نصب AD CS 01:00:00
درس دویست و بیستم: پیاده سازی Subordinate CA 01:00:00
درس دویست و بیست و یکم: پیکربندی پیشرفته Offline Root CA 01:00:00
درس دویست و بیست و دوم: پیاده سازی Online Responder 00:30:00
درس دویست و بیست و سوم: تفکیک وظایف مدیریتی در CA ها رایگان 00:40:00
درس دویست و بیست و چهارم: مدیریت Certificate Template ها رایگان 00:50:00
درس دویست و بیست و پنجم: پیاده سازی و مدیریت توسعه، اعتبارسنجی و ابطال گواهینامه ها 00:40:00
درس دویست و بیست و ششم: پیکربندی و مدیریت بایگانی و بازیابی کلیدها 00:35:00
بخش بیست و یکم: پیاده سازی Rights Management Service و Federation Service
درس دویست و بیست و هفتم: آشنایی با Active Directory Federation Service 00:30:00
درس دویست و بیست و هشتم: نصب AD FS Server Role رایگان 00:35:00
درس دویست و بیست و نهم: پیاده سازی احراز هویت مبتنی بر Claim 00:50:00
درس دویست و سی ام: پیکربندی پالیسی های احراز هویت 00:30:00
درس دویست و سی و یکم: پیاده سازی Web Application Proxy- بخش نخست 00:30:00
درس دویست و سی و دوم: پیاده سازی Web Application Proxy- بخش دوم 00:40:00
درس دویست و سی و سوم: پیاده سازی AD RMS رایگان 01:15:00
درس دویست و سی و چهارم: پیکربندی کلاینت ها در AD RMS 00:20:00
درس دویست و سی و پنجم: تنظیمات مدیریتی AD RMS رایگان 00:40:00
بخش بیست و دوم: پیاده سازی راه حلهای Server Hardening
درس دویست و سی و ششم: پیکربندی رمزنگاری دیسکها و فایل ها توسط BitLocker 00:50:00
درس دویست و سی و هفتم: پیاده سازی AppLocker 00:20:00
درس دویست و سی و هشتم: آشنایی با چند ویژگی محافظت کننده RAM 00:20:00
درس دویست و سی و نهم: آشنایی با Security Compliance Manager و چگونگی استفاده از آن 00:50:00
بخش بیست و سوم: امن سازی زیرساخت شبکه
درس دویست و چهلم: امن سازی SMB 00:20:00
درس دویست و چهل و یکم: امن سازی ترافیک DNS 00:20:00
درس دویست و چهل و دوم: نصب و پیاده سازی Microsoft Message Analyzer 00:20:00
بخش بیست و چهارم: پیاده سازی راه حلهای کشف تهدیدات
درس دویست و چهل و سوم: آشنایی با Audit Policy ها 00:25:00
درس دویست و چهل و چهارم: پیاده سازی Audit Policy ها 00:45:00
درس دویست و چهل و پنجم: آشنایی با Microsoft ATA 00:20:00
درس دویست و چهل و ششم: پیاده سازی Microsoft ATA- بخش نخست 00:50:00
درس دویست و چهل و هفتم: پیاده سازی Microsoft ATA- بخش دوم 00:25:00
شرکت در دوره
  • رایگان
  • دسترسی نامحدود
931 دانشجو ثبت نام کرد
رفتن به نوار ابزار