در این دوره با مفاهیم پیشرفته شبکه آشنا میشوید.

وارد کردن توضیح کامل از دوره

برنامه درسی دوره

بخش اوّل
جلسه اوّل: معرفی دوره رایگان 00:05:00
جلسه دوّم: Virtualization Benefits رایگان 00:31:00
جلسه سوّم: انواع Hypervisor رایگان 00:10:00
جلسه چهارم: Installing ESXi 6.5 00:15:00
جلسه پنجم: Direct Console User Interface – DCUI 00:14:00
جلسه ششم: Introduction to vSphere Client 00:16:00
جلسه هفتم: Installing a new Virtual Machine 00:15:00
جلسه هشتم: آشنایی با vCenter Server رایگان 00:50:00

نقد و بررسی دوره

نامعلوم

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

شرکت در دوره
  • رایگان
  • 2 سال
724 دانشجو ثبت نام کرد
رفتن به نوار ابزار