سرفصل دوره های MCSA و MCSE

با سلام، بنا به درخواست دوستان عزیز برای معرفی سرفصلهای دوره MCSA و MCSE, تصمیم گرفتیم چارت آموزشی این دوره را بر روی این بلاگ قرار دهیم تا دوستان عزیز بتوانند سرفصلهای دوره را با کتاب های رفرنس مقایسه کنند . این سرفصلها به تدریج به دوره اضافه میشوند. 

 

جهت ثبت نام در دوره آموزشی شبکه های مایکروسافت MCSA و MCSE اینجا را کلیک کنید

 

 

MCSA-Part1             70-740 Install windows servers in host and compute environments
MCSA-Part1             70-742 Install and configure Active Directory Domain Services
MCSA-Part1             70-741 Implement Domain Name System
MCSA-Part1             70-741 Implement DHCP
MCSA-Part1             70-742 Manage and maintain AD DS
MCSA-Part1             70-742 Create and manage Group Policy
MCSA-Part1             70-740 Implement storage solutions
MCSA-Part2             70-740 Implement Hyper-V
MCSA-Part2             70-740 Maintain and monitor server environments
MCSA-Part2             70-741 Implement IP address management: IPAM
MCSA-Part2             70-741 Implement network connectivity and remote access solutions
MCSA-Part2             70-741 Implement core and distributed network solutions
MCSA-Part2             70-740 Implement high availability
MCSA-Part2             70-741 Implement an advanced network infrastructure
MCSE-Security        70-742 Implement Active Directory Certificate Services
MCSE-Security        70-742 Implement identity federation and access solutions
MCSE-Security        70-740 Implement Windows containers
MCSE-Security        70-744 Implement server hardening solutions
MCSE-Security        70-744 Secure a Virtualization Infrastructure
MCSE-Security        70-744 Secure a network infrastructure
MCSE-Security        70-744 Manage Privileged Identities
MCSE-Security        70-744 Implement threat detection solutions
MCSE-Security        70-744 Implement workload-specific security

0 پاسخ به "سرفصل دوره های MCSA و MCSE"

ارسال یک پیغام

رفتن به نوار ابزار